#item_caption_1832

Schöck Isokorb® XT

Til et høyere nivå

Siste generasjonen av Schöck Isokorb® forbedrer varme- og lydisolering i balkongforbindelser.

mer
Betong/betong-isolasjon

Isolerer utenforliggende stålbetongelementer termisk fra bygningen.

mer
Betong/stål-isolasjon

Muliggjør varmeisolert sammenføyning av stålkonstruksjoner og stålbetongelementer.

mer
Schöck ComBAR®

Sandwichvegganker av glassfiberarmert polymer.

merTel: +47 31 30 2500
Fax: +47 31 30 2501
post@haucon.no